Huurvoorwaarden Zeelandfietsen – Fietsverhuur 2019
1. Een daghuur is altijd maximaal van 08.00-20.00 uur.
2. Bij het huren kan de verhuurder gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
3. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
4. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden.
5. De huurder dient altijd de fiets op slot te zetten.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. Exclusief huurprijs.
7. Als bij diefstal de fiets niet op slot heeft gezet dan is de huurder volledig aansprakelijk.
8. Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
9. In geval van verlies van de fietssleutel zal € 10,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
10. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toe gebracht.
11. Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.
12. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zullen de resterende huurdagen in rekening gebracht worden.
13. De huurder kan gereserveerde fietsen uiterlijk 24 uur tevoren kosteloos annuleren.
14. De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.
15. De huurder zal als een goed beheerder het gehuurde verzorgen.